Copyright

Roi Roger Limited är enda ägaren av varumärket Pop Casino och Pop Casino- logotypen. All otillåten användning av varumärket och logotypen kan leda till åtal.

Webbplatsen är Uniform Resource Locator för Roi Roger Limited och ingen obehörig användning kan göras av denna URL på någon annan webbplats eller digital plattform utan ett skriftligt medgivande.

Roi Roger Limited är ägaren eller den rättmätiga licensinnehavaren av rättigheterna till tekniken, programvara och affärer som används på webbplatsen.

Innehållet och strukturen på Roi Roger Limited:s webbsidor är föremål för copyright © och databasrättigheter i namn av Roi Roger Limited. Alla rättigheter är förbehållna. Upphovsrätten på denna webbplats vilket inkluderar all text, grafik, koder, filer och länkar, tillhör Roi Roger Limited och siten får inte reproduceras, överföras eller lagras i sin helhet eller delvis utan vårt skriftliga medgivande. Din registrering och användning av vårt system utgör därför inte några rättigheter till de immateriella rättigheter som ingår i vårt system.

Länkar till webbplatsen och någon av sidorna däri får inte ingå i någon annan hemsida utan skriftligt medgivande från Roi Roger Limited.

Du accepterar att inte använda någon automatisk eller manuell anordning för att övervaka Roi Roger Limited:s webbsidor eller något av dess innehåll. All obehörig användning eller reproduktion kan åtalas.